Certificate :


Managementul Calitatii :

S.C. CASSTIL S.A. a implementat un Sistem de Management al Calitatii in conformitate cu cerintele SR EN 9001:2001 si a obtinut certificatul nr.1140/09.12.2005

 

Prezentare CASSTIL SA


S.C. CASSTIL S.A. cu o experienta de peste 29 de ani in domeniul cercetarii si dezvoltarii tehnologice, a fost fondata la 1 septembrie 1977 cu denumirea "Centrul de Cercetari si Inginerie Tehnologica pentru Articole Casnice, Jucarii si Accesorii", transformat in anul 1990 in "Institul de Cercetare si Proiectare pentru Articole Casnice", iar in prezent este societate comerciala pe actiuni cu capital majoritar de stat.

Activitati desfasurate:

Activitatile desfasurate in cadrul societatii structurate conform codificarii CAEN sunt :
- 7310 : Cercetare si dezvoltare in stiinte fizice si naturale
- 7430 : Activitati de testare si analize tehnice
- 2522 : Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

 

Societatea Comerciala CASSTIL S.A. Bucuresti
Capital social subscris si varsat 215.330
Str. Cluceru Sandu, Nr. 2A, sector 2, tel. 255 59 95, fax 255 00 69
J 40 / 214 / 1991 CIF RO:795,
E-mail casstil@clicknet.ro
BCR Sucursala Pantelimon RO73RNCB0087008110280001